MT-palautelomake 2007

Vastaukset käsitellään nimettöminä. Vastaa EOS (en osaa sanoa), jos kysymys ei koske sinua. Esimerkiksi jos et ole ollut luennoilla, vastaa EOS luentoja koskeviin kysymyksiin. Anna vastausten lähettämisen jälkeen avautuvalle sivulle opiskelijanumerosi, jotta saisit lisäpisteet.

Haluatko lisätietoja? Katso kyselyn kotisivua!

Opintojakson yleisarviointi


Kurssista annetut ennakkotiedot vastasivat kurssin sisältöä
4 Erinomaisesti
3 Hyvin
2 Kohtalaisesti
1 Huonosti
En Osaa Sanoa

Kurssin tavoitteet ja sisältö ilmaistiin selkeästi
4 Erittäin selkeästi
3 Selkeästi
2 Kohtalaisesti
1 Huonosti
En Osaa Sanoa

Kurssin yhteydessä annetut toimintaohjeet (aikataulu ja ohjeistus) olivat
4 erittäin selkeät
3 selkeät
2 melko selkeät
1 epäselvät
En Osaa Sanoa

Kurssin arviointiperusteet ilmaistiin
4 erittäin selkeästi
3 selkeästi
2 epäselvästi
1 ei lainkaan
En Osaa Sanoa

Kurssin opetus antoi valmiudet kurssin suorittamiseen (tentti, harjoitustyö tms.)
4 Erinomaisesti
3 Melko hyvin
2 Kohtalaisesti
1 Ei lainkaan
En Osaa Sanoa

Antoiko opettaja kurssin aikana palautetta? Ja jos niin minkälaista? (vapaat kommentit kyselyn lopussa olevaan kohtaan)
4 Erinomaisesti
3 Melko hyvin
2 Kohtalaisesti
1 Ei lainkaan
EOS

Luentojen arviointi


Opetuksen laatu
4 Erinomainen
3 Hyvä
2 Kohtalainen
1 Heikko
EOS

Luentokalvot ja kurssin kirjallinen materiaali
4 Erinomainen
3 Hyvä
2 Kohtalainen
1 Heikko
EOS

Arvioi luentojen sisällön selkeyttä
4 Erittäin selkeä
3 Selkeä
2 Melko selkeä
1 Epäselvä
EOS

Mitä olet oppinut luentojen aikana, mainitse kolme itsellesi tärkeintä asiaa? Mitä asioita luennolla olisi pitänyt käsitellä enemmän?

Oliko luennoille kiva tulla?
3 Kyllä
2 Ei
1 En käynyt luennoilla
EOS

Laskuharjoitusten arviointi


Laskuharjoitusten laatu
4 Erittäin hyvä
3 Hyvä
2 Kohtalainen
1 Huono
EOS

Mitä olet oppinut laskuharjoitusten aikana, mainitse kolme itsellesi tärkeintä asiaa. Miten laskuharjoitusten sisältöä voisi kehittää?

Luentojen yhteensopivuus harjoitusten kanssa? (Oliko luennoista hyötyä harjoitusten kannalta ja vastasivatko harjoitukset luennoilla opittuja asioita?)
4 Erittäin hyvä
3 Hyvä
2 Kohtalainen
1 Huono
EOS

Olivatko harjoitukset helppoja vai vaikeita?
4 Helppoja
3 Sopivia
2 Vaikeita
1 Mahdottomia ratkaista
EOS

Ajankäyttö


Luennoille osallistuminen
100%-75% luennoista
75%-50% luennoista
50%-25% luennoista
25% tai alle luennoista

Laskuharjoituksiin osallistuminen
100%-75% harjoituksista
75%-50% harjoituksista
50%-25% harjoituksista
25% tai alle harjoituksista

Itsenäinen työskentely (itsenäinen opiskelu, raporttien kirjoittaminen jne)
75h tai enemmän
75h-50h
50h-25h
25h tai vähemmän
EOS

Vapaamuotoisia kommentteja opintojaksosta ja tästä arviointilomakkeesta