T-111.005, Multimedian käsikirjoitus, palautelomake kevät 2004

Vastaa kaikkiin sivulla oleviin kysymyksiin ja paina sivun lopussa olevaa lähetä nappia.

Koulutusohjelma
TFY
TUO
AUT
EST
TLT
S
TIK
INF
KON
RYK
MAA
KEM
MAK
PUU
ARK
MAR
KTA
Muu, esim. JOO-opiskelija

Vuosikurssi
1
2
3
4
5
> 5
jatko-opiskelija

Kurssi saavutti asetetut tavoitteet, eli opit multimedian suunnittelusta ja käsikirjoittamisesta
1(huonosti)
2
3
4
5 (hyvin)

Kurssilla oli minulle uutta asiaa
Aivan liikaa
Hieman liikaa
Sopivasti
Hieman liian vähän
Aivan liian vähän

Arvosana kotisivuilla olevasta ja luennoilla jaetusta opintomateriaalista
1
2
3
4
5

Tarkenna halutessasi edellisten kysymysten vastauksia

Kuinka suureen osaan luennoista osallistuit?
100 - 76 %
75 - 51 %
50 - 26 %
25 - 1 %
En käynyt luennoilla

Kuinka hyvin luennoitsija onnistui asioiden esittämisessä?
1 (huonosti)
2
3
4
5 (hyvin)

Kuinka hyvin vierailevat luennoitsijat onnistuivat asioden esittämisessä?
1(huonosti)
2
3
4
5 (hyvin)

Muita kommentteja luennoista ja niiden pitäjistä

Kuinka hyvin harjoitukset ja kotitehtävät täydensivät ja tukivat luentoja?
1
2
3
4
5
En käynyt harjoituksissa / luennoilla

Harjoitukset ja tehtävät olivat mielekkäitä
1 (eri mieltä)
2
3
4
5 (samaa mieltä)

Harjoitustöistä annettiin riittävästi palautetta
1 (eri mieltä)
2
3
4
5 (samaa mieltä)

Mikä oli todellinen käyttämäsi työmäärä ov-määrään verrattuna? (1 ov:n pitäisi vastata 40 tunnin työtä. Jos esim. ov-määrä oli 2, mutta sinulta kului 2.5 viikkoa, vastaa +0.5.)
-2
-1
-0.5
sama
+0.5
+1
+2

Arvioi kurssia kokonaisuutena
1
2
3
4
5

Kaikki kurssiin liittyvä vapaamuotoinen palaute on arvokasta ja tervetullutta.
Kerro, mitä hyvää / huonoa kurssissa oli.
Kommentteja luennoista, harjoituksista, oppimateriaalista, harjoitustehtävistä ja -töistä, kurssin tiedotuksesta, jne. Muuttaisitko niitä jotenkin?
Koitko kurssin kiinnostavaksi ja hyödylliseksi vai et?
Kerro, miten voisimme kurssia parantaa.