Mat-2.xyz, palautelomake kevät 2004

Käytä vastatessasi asteikkoa 1-5 siten, että 5 = kiitettävä.

Haluatko lisätietoja? Katso kyselyn kotisivua!

Koulutusohjelma
TFY
TUO
AUT
EST
TLT
S
TIK
INF
KON
RYK
MAA
KEM
MAK
PUU
ARK
MAR
KTA
Muu, esim. JOO-opiskelija

Vuosikurssi
1
2
3
4
5
> 5
jatko-opiskelija

Kurssilla oli teoriaa
Aivan liikaa
Hieman liikaa
Sopivasti
Hieman liian vähän
Aivan liian vähän

Kurssilla esitettiin sovellusmahdollisuuksia
Aivan liikaa
Hieman liikaa
Sopivasti
Hieman liian vähän
Aivan liian vähän

Arvosana kurssikirjasta
1
2
3
4
5
Kurssilla ei ollut kirjaa / En lukenut kirjaa

Arvosana opetusmonisteista
1
2
3
4
5
Kurssilla ei jaettu monisteita / En lukenut monisteita

Kuinka suureen osaan luennoista osallistuit?
100 - 76 %
75 - 51 %
50 - 26 %
25 - 1 %
En käynyt luennoilla

Kuinka hyvin luennoitsija onnistui asioiden esittämisessä?
1
2
3
4
5
En käynyt luennoilla

Kuinka suureen osaan harjoituksista osallistuit?
100 - 76 %
75 - 51 %
50 - 26 %
25 - 1 %
En käynyt harjoituksissa / Kurssilla ei ollut harjoituksia

Kuinka hyvin harjoitusten vetäjä onnistui asioiden esittämisessä?
1
2
3
4
5
En käynyt harjoituksissa / Kurssilla ei ollut harjoituksia

Kuinka hyvin harjoitukset ja / tai kotitehtävät täydensivät ja tukivat luentoja?
1
2
3
4
5
En käynyt harjoituksissa / luennoilla

Välikokeiden vaatimustaso oli
Aivan liian vaikea
Hieman liian vaikea
Sopiva
Hieman liian helppo
Aivan liian helppo
En ole käynyt välikokeissa / Välikokeita ei järjestetty

Tentin vaatimustaso oli
Aivan liian vaikea
Hieman liian vaikea
Sopiva
Hieman liian helppo
Aivan liian helppo
En ole käynyt tentissä

Mikä oli todellinen käyttämäsi työmäärä ov-määrään verrattuna? (1 ov:n pitäisi vastata 40 tunnin työtä. Jos esim. ov-määrä oli 2, mutta sinulta kului 2.5 viikkoa, vastaa +0.5.)
-2
-1
-0.5
sama
+0.5
+1
+2

Arvioi kurssia kokonaisuutena
1
2
3
4
5

Kaikki kurssiin liittyvä vapaamuotoinen palaute on arvokasta ja tervetullutta.
Kerro, mitä hyvää / huonoa kurssissa oli.
Kommentteja luennoista, laskuharjoituksista, oppimateriaalista, harjoitustehtävistä ja -töistä, kurssin tiedotuksesta, jne. Muuttaisitko niitä jotenkin?
Koitko kurssin kiinnostavaksi ja hyödylliseksi vai et?
Kerro, miten voisimme kurssia parantaa.

Lomakkeen lähettämisen jälkeen tulet sivulle, jossa kysytään opiskelijanumeroasi, jos kurssilla annetaan lisäpistehyvitystä vastaamisesta.