MAK kurssipalautepohja

Vastaukset käsitellään nimettöminä. Vastaa EOS (en osaa sanoa), jos kysymys ei koske sinua. Esimerkiksi jos et ole ollut luennoilla, vastaa EOS luentoja koskeviin kysymyksiin. Anna vastausten lähettämisen jälkeen avautuvalle sivulle opiskelijanumerosi, jotta saisit lisäpisteet.

The answers are handled anonymously. If a question does not apply to you, please answer “No opinion”. E.g. If you did not attend the lectures, answer “No opinion” to the questions concerning the lectures. After sending the answers please enter your student number to get extra points.

Luento-osuuden arviointi


1. Opetuksen laatu
5 (Erinomainen)
4
3
2
1 (heikko)
EOS

2. Luentokalvot ym. materiaalit
5 (Erinomainen)
4
3
2
1 (heikko)
EOS

3. Luentojen hyödyllisyys
5 (Erinomainen)
4
3
2
1 (heikko)
EOS

Harjoitusten arviointi

Mikäli harjoituksia ei ollut, jätä vastaamatta


4. Opastus ja tehtävänanto
5 (täysin selkeä)
4
3
2
1 (heikko)
EOS

5. Harjoitusten hyödyllisyys


5.1.1 Laboratorioharjoitukset yleisesti oppimisen kannalta
5 (erittäin hyödylliset)
4
3
2
1 (turhat)
EOS

5.1.2 Laboratorioharjoitukset tenttiä ajatellen
5 (erittäin hyödylliset)
4
3
2
1 (turhat)
EOS

5.2.1 Laskuhajoitukset yleisesti oppimisen kannalta
5 (erittäin hyödylliset)
4
3
2
1 (turhat)
EOS

5.2.2 Laskuharjoitukset tenttiä ajatellen
5 (erittäin hyödylliset)
4
3
2
1 (turhat)
EOS

6. Harjoituksiin kului aikaa
1) Aivan liikaa suhteessa opintoviikkomäärään
2) Liikaa suhteessa opintoviikkomäärään
3) Sopivassa suhteessa luentojen kanssa
4) Liian vähän, jolloin tehtävät olivat liian yksinkertaisia
5) Liian vähän, jolloin asia jäi epäselväksi
EOS

Opintojakson yleisarviointi


7. Opintojakson tavoitteet
5) Täysin selkeät
4
3
2
1 (täysin epäselvät
EOS

8. Oppimateriaali
5) Erinomainen
4
3
2
1 (heikko)
EOS

9. Tiedottaminen
5) Erinomaista
4
3
2
1 (heikkoa)
EOS

10. Opintojakson vaativuus
5) Erittäin vaativa
4
3
2
1 (helppo)
EOS

11. Tentti vastasi opetusta ja materiaalia
5) Erittäin hyvin
4
3
2
1 (ei lainkaan)
EOS

Arvioi omaa työpanostasi


12. Osallistuin kurssille koska
aihe vaikutti mielenkiintoiselta
tarvitsin opintoviikkoja
kurssi kuuluu pakollisena tutkintovaatimukseeni
kurssi toimii esitietovaatimuksena tarvitsemalleni kurssille
jonkun muun syyn takia

13. Paljonko panostit saavuttaaksesi opintojaksolle asetetut tavoitteet
5) Hyvin paljon
4
3
2
1 (en juuri mitään)

14. Missä määrin omaksuit opintojakson sisällön
5) erittäin hyvin
4
3
2
1 (en juuri ollenkaan)

15. Osallistuin luennoille
yli 75%
51-75%
26-50%
alle 25%
En käynyt luennoilla

Vapaamuotoisia kommentteja opintojaksosta

Vapaamuotoisia kommentteja tästä arviointilomakkeesta