MT-Kurssipalautepohja S2006

Jotta voisimme kehittää Materiaalitekniikan osaston opetusta edelleen, kokemukseksi ja näkemyksesi ovat meille tärkeitä. Palautteen koostaa opintoneuvola, ja palautteet julkaistaan osaston ilmoitustaululla. Opiskelijan oikeusturvan vuoksi palautteita ei julkaista mikäli palautteen antajia on vähemmän kuin viisi.

Vastaukset käsitellään nimettöminä. Vastaa EOS (en osaa sanoa), jos kysymys ei koske sinua. Esimerkiksi jos et ole ollut luennoilla, vastaa EOS luentoja koskeviin kysymyksiin. Anna vastausten lähettämisen jälkeen avautuvalle sivulle opiskelijanumerosi, jotta saisit lisäpisteet.

Haluatko lisätietoja? Katso kyselyn kotisivua!

Opintojakson yleisarviointi


Kurssista annetut ennakkotiedot vastasivat kurssin sisältöä
4 Erinomaisesti
3 Hyvin
2 Kohtalaisesti
1 Huonosti
En Osaa Sanoa

Kurssin tavoitteet ja sisältö ilmaistiin selkeästi
4 Erittäin selkeästi
3 Selkeästi
2 Kohtalaisesti
1 Huonosti
En Osaa Sanoa

Kurssin yhteydessä annetut toimintaohjeet (aikataulu ja ohjeistus) olivat
4 erittäin selkeät
3 selkeät
2 melko selkeät
1 epäselvät
En Osaa Sanoa

Kurssin arviointiperusteet ilmaistiin
4 erittäin selkeästi
3 selkeästi
2 epäselvästi
1 ei lainkaan
En Osaa Sanoa

Kurssin opetus antoi valmiudet kurssin suorittamiseen (tentti, harjoitustyö tms.)
4 Erinomaisesti
3 Melko hyvin
2 Kohtalaisesti
1 Ei lainkaan
En Osaa Sanoa

Antoiko opettaja kurssin aikana palautetta ja jos niin minkälaista?

Luentojen arviointi


Opetuksen laatu
4 Erinomainen
3 Hyvä
2 Kohtalainen
1 Heikko
EOS

Luentokalvot ja kurssin kirjallinen materiaali
4 Erinomainen
3 Hyvä
2 Kohtalainen
1 Heikko
EOS

Arvioi luentojen sisällön selkeyttä
4 Erittäin selkeä
3 Selkeä
2 Melko selkeä
1 Epäselvä
EOS

Mitä olet oppinut luentojen aikana, mainitse kolme itsellesi tärkeintä asiaa?

Mitä asioita luennolla olisi pitänyt käsitellä enemmän?

Harjoitusten arviointi


Harjoitusten laatu
4 Erittäin hyvä
3 Hyvä
2 Kohtalainen
1 Huono
EOS

Mitä olet oppinut harjoitusten aikana, mainitse kolme itsellesi tärkeintä asiaa.

Miten harjoitusten sisältöä voisi kehittää?

Ajankäyttö


Luennoille osallistuminen
100%-75% luennoista
75%-50% luennoista
50%-25% luennoista
25% tai alle luennoista

Harjoituksiin osallistuminen
100%-75% harjoituksista
75%-50% harjoituksista
50%-25% harjoituksista
25% tai alle harjoituksista

Itsenäinen työskentely (itsenäinen opiskelu, raporttien kirjoittaminen jne)
75h tai enemmän
75h-50h
50h-25h
25h tai vähemmän

Vapaamuotoisia kommentteja opintojaksosta

Vapaamuotoisia kommentteja tästä arviointilomakkeesta