Materiaalitekniikan kurssipalautepohja 2006

Että voisimme kehittää Materiaalitekniikan osaston opetusta edelleen, kokemuksesi ja näkemyksesi ovat meille tärkeitä. Palautteen koostaa opintoneuvola, ja palautteet julkaistaan osaston ilmoitustaululla. Opiskelijan oikeusturvan vuoksi palautteita ei julkaista mikäli palautteen antajia on vähemmän kuin viisi.

Haluatko lisätietoja? Katso kyselyn kotisivua!

Opintojakson yleisarvioinnit

Kurssista annetut ennakkotiedot vastasivat kurssin sisältöä
5 (hyvin)
4
3
2
1 (Huonosti)
En Osaa Sanoa

Kurssin tavoitteet ja sisältö ilmaistiin selkeästi
5 (Erittäin selkeästi)
4
3
2
1 (heikkosti)
EOS

Kurssin opteus vastasi ilmoitettuja tavoitteita ja sisältöä
5 (Erinomainen)
4
3
2
1 (heikko)
EOS

Kurssin yhteydessä annetut toimintaohjeet (aikataulu ja ohjeistus) olivat selkeät
5 (Erinomaisesti)
4
3
2
1 (Epäselvästi)
EOS

Kurssin arviointiperusteet ilmaistiin selkeästi
5 (Erinomaisesti)
4
3
2
1 (Epäselvästi)

Harjoitusten arviointi

Mikäli harjoituksia ei ollut, jätä vastaamatta


4. Opastus ja tehtävänanto
5 (täysin selkeä)
4
3
2
1 (heikko)
EOS

5. Harjoitusten hyödyllisyys


5.1.1 Laboratorioharjoitukset yleisesti oppimisen kannalta
5 (erittäin hyödylliset)
4
3
2
1 (turhat)
EOS

5.1.2 Laboratorioharjoitukset tenttiä ajatellen
5 (erittäin hyödylliset)
4
3
2
1 (turhat)
EOS

5.2.1 Laskuhajoitukset yleisesti oppimisen kannalta
5 (erittäin hyödylliset)
4
3
2
1 (turhat)
EOS

5.2.2 Laskuharjoitukset tenttiä ajatellen
5 (erittäin hyödylliset)
4
3
2
1 (turhat)
EOS

6. Harjoituksiin kului aikaa
1) Aivan liikaa suhteessa opintoviikkomäärään
2) Liikaa suhteessa opintoviikkomäärään
3) Sopivassa suhteessa luentojen kanssa
4) Liian vähän, jolloin tehtävät olivat liian yksinkertaisia
5) Liian vähän, jolloin asia jäi epäselväksi
EOS

Opintojakson yleisarviointi


7. Opintojakson tavoitteet
5) Täysin selkeät
4
3
2
1 (täysin epäselvät
EOS

8. Oppimateriaali
5) Erinomainen
4
3
2
1 (heikko)
EOS

9. Tiedottaminen
5) Erinomaista
4
3
2
1 (heikkoa)
EOS

10. Opintojakson vaativuus
5) Erittäin vaativa
4
3
2
1 (helppo)
EOS

11. Tentti vastasi opetusta ja materiaalia
5) Erittäin hyvin
4
3
2
1 (ei lainkaan)
EOS

Arvioi omaa työpanostasi


12. Osallistuin kurssille koska
aihe vaikutti mielenkiintoiselta
tarvitsin opintoviikkoja
kurssi kuuluu pakollisena tutkintovaatimukseeni
kurssi toimii esitietovaatimuksena tarvitsemalleni kurssille
jonkun muun syyn takia

13. Paljonko panostit saavuttaaksesi opintojaksolle asetetut tavoitteet
5) Hyvin paljon
4
3
2
1 (en juuri mitään)

14. Missä määrin omaksuit opintojakson sisällön
5) erittäin hyvin
4
3
2
1 (en juuri ollenkaan)

15. Osallistuin luennoille
yli 75%
51-75%
26-50%
alle 25%
En käynyt luennoilla

Vapaamuotoisia kommentteja opintojaksosta

Vapaamuotoisia kommentteja tästä arviointilomakkeesta