Materiaalitekniikan kurssipalautepohja 2006

Että voisimme kehittää Materiaalitekniikan osaston opetusta edelleen, kokemuksesi ja näkemyksesi ovat meille tärkeitä. Palautteen koostaa opintoneuvola, ja palautteet julkaistaan osaston ilmoitustaululla. Opiskelijan oikeusturvan vuoksi palautteita ei julkaista mikäli palautteen antajia on vähemmän kuin viisi.

Haluatko lisätietoja? Katso kyselyn kotisivua!

Opintojakson yleisarvioinnit

Kurssista annetut ennakkotiedot vastasivat kurssin sisältöä
5 (hyvin)
4
3
2
1 (Huonosti)
En Osaa Sanoa

Kurssin tavoitteet ja sisältö ilmaistiin selkeästi
5 (Erittäin selkeästi)
4
3
2
1 (heikkosti)
En Osaa Sanoa

Kurssin opteus vastasi ilmoitettuja tavoitteita ja sisältöä
5 (Erinomainen)
4
3
2
1 (heikko)
En Osaa Sanoa

Kurssin yhteydessä annetut toimintaohjeet (aikataulu ja ohjeistus) olivat selkeät
5 (Erinomaisesti)
4
3
2
1 (Epäselvästi)
EOS

Kurssin arviointiperusteet ilmaistiin selkeästi
5 (Erinomaisesti)
4
3
2
1 (Epäselvästi)
EOS

Antoiko opettaja kurssin aikana palautetta ja jos niin minkälaista

Luento-osuuden arviointi

Opetuksen laatu


5 (Erinomaista)
4
3
2
1 (Heikkoa)
EOS

Luentokalvot ja kurssin kirjallinen materiaali
5 (Erinomaista)
4
3
2
1 (Heikkoa)
EOS

Mitä olet oppinut luentojen aikana, mainitse kolme itsellesi tärkeitä asiaa.

Mitä asioita olisi luennolla pitänyt käsitellä enemmän.

Arvioi luentojen sisällön selkeyttä
5 (erittäin selkeä)
4
3
2
1 (epäselvä)
EOS

Harjoitusten arviointi

Harjoitusten laatu
5 (erittäin hyvä)
4
3
2
1 (huono)
EOS

Mitä olet oppinut harjoitusten aikana, mainitse kolme itsellesi tärkeitä asiaa.

Miten harjoitusten sisältöä voisi kehtitää?

Ajankäyttö

Luennoille osallistuminen
100-80% luennoista
80%-60%
60-40%
40-20%
20% tai alle luennoista

Harjoituksiin osallistuminen
100-80% harjoituksista
80%-60%
60-40%
40-20%
20% tai alle harjoituksista

Itsenäinen työskentely (itsenäinen opiskelu, raporttien kirjoittaminen jne)
80h tai yli
80-60h
60-40h
40-20h
20h tai alle

Kurssin suorittaminen

Annettu opetus antoi valmiudet kurssin suorittamiseen (tentti, harjoitustyö tms.)
5 (hyvin)
4
3
2
1 (ei antanut)

Vapaamuotoisia kommentteja opintojaksosta

Vapaamuotoisia kommentteja tästä arviointilomakkeesta